Swallowtail

Swallowtail gathering some pollen.

2 Likes